« Gedemad | Main | Årets bedste julegave »

December 29, 2008

Comments

Sifka

Herligt:) En forårsbebuder, godt nok tidligt, men ok med mig.

Marina

Kære Sifka. Det er et dejligt lunt sted de har lige der og jeg mener også at det var omkring årskiftet de første viste sig sidste år.

Tina - omme i London

Smukt! Jeg skal ogsaa lige have kigget til mine, for jeg saa at paaskeliljerne er godt oppe af jorden allerede og nok er parat til udspring sidst i Januar. :)

Marina

Mine påskeliljer er også godt på vej op men hvis vi får frost som jeg håber på bliver de ikke klar i januar. Det bør jo også komme lidt før altsammen over hos jer.

Frk. Vestergaard

Det må da være en rekord. Allerede i december. Men det er OK med mig. Længes efter forår!

pernille

Wauw - og jeg synes ikke engang det har været rigtig vinter endnu :)

Madame

Tænk, er der allerede forårsblomster - jeg må ud og kigge i min have. Man bliver i helt godt humør, når man ser dine smukke blomster :-)

Marina

Ja det er tidligt, men det er også et lunt og rart hjørne de har sig der. I resten af haven er de endten slet ikke kommet op eller viser sig kun som små bitte grønne spirer. Tilgengæld er mit nye krokusbed fuld af små grønne spyd.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Mad til havens fugle. Masser af ideer.
Opskrift på klassisk hønsekødssuppe
Opskrift på sund og lækker lakseburger
Sundt og lækkert i en fart: pasta med laks og grønkål
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.
Masser af ideer til udklædning til fastelavn.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs