« Vores vintersolhverv traditioner | Main | Juleide: Det lille hus på juletræet »

December 18, 2008

Comments

Madame

Jo, den er meget smuk, Marina! Sikke en dejlig tradition du har startet for dine børn :-)

Marina

Tak Madame. Vi elsker allesammen Vintersolhverv, selv min mand der altid prøver at være hjemme. Digtet er så smukt syndes jeg og jeg tror på at det engang imellem er fint at læse lidt sværer tilgængelige ting for sine børn.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på lækker lammegryde med ærter. Vi elsker den ret fordi den smager af forår.
Opskrift på lækker kalvefrikasse med forårsgrønt
Påskeideer
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Smuk forårsminestrone
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.
Opskrift på klassiske frikadeller

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs