« Fastelavnsfest i billeder | Main | Når der skal rasles til fastelavn »

February 23, 2009

Comments

Vita

Den er sød, den der lille gensang.
Den vil jeg prøve at huske hvis der kommer nogen forbi her i dag.
:-)
God fastelavn til dig Marina

Sofie

Sikken en sød tradition. Det kunne være jeg skulle finde småmønterne frem, skulle jeg være så heldig at få udklædt besøg.

Annette

Den var god - den vil jeg prøve at huske, hvis der kommer flere her forbi.
Selv om mandag er den rigtige rasledag, kommer der en del her om søndagen. Det er jo også der, børnene er hjemme og har tiden til det...

My Wonderworld

For en utrolig søt tradisjon! Den har jeg aldri hørt om ;-)

Ellen

Den søde lille "tilbage"sang kunne det have været nyttigt at have haft kendt gennem alle årene - jeg synger nemlig også smadderelendigt :o)

Sjovt at læse, at I holder alle traditionerne vedlige.

Marina

Kære alle. Jeg synes også tilbage sangen er sød og har faktisk fundet mod til at synge den idag (det synes børnene er lidt underligt kan man se) men jeg er ikke helt sikker på at den er gengivet helt som den var i min barndom så der er frit slag for at omdigte den hvis man føler for det.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs