« Kyndelmisse varsel | Main | Kyndelmisse fest »

February 02, 2009

Comments

Annette

Jeg elsker den sang!
Og jeg elsker den måde, det er tyst herude, når verden bliver dækket af sne. Jeg kunne godt bruge en ordentlig portion nu, inden vi synes, det er alt for sent, og der kun står forår i vores øjne.
Billedet er fantastisk smukt.

Marina

Jeg er også vild medd den selvom det er den mest dystre af alle kyndelmisse sangene.

Og billedet? Å ja hvis bare vi fik sne og rim som dengang.

Ane

Jeg håber, du stadig nyder sneen, nu hvor Kyndelmisse i al fald i år absolut har levet op til sit navn som værende den koldeste dag i året!

Tak for dine billeder og texterne - det har været en fornøjelse at nyde stemningen! :)

Frances Fischer

Smukt layout og billeder - lige den korte indføring jeg har brug for, for at skrive en pressemeddelses om et Kyndelmisse program. TAK!

Marina

Kære Ane. Din kommentar havde jeg slet ikke set. Tak for den. Ja Kyndelmisse var sandelig kold i 2010, der levede vinterens hjerte virkeligt op til sit navn.

Kære Frances. Mange tak for komplimenten, jeg er virkelig glad for at du kan bruge min beskrivelse af kyndelmisse til det du laver. Jeg har lige skrevet den lidt mere overskuelige beskrivelse af kyndelmisse (som findes ved at klikke på linket ovenfor), netop for at oplysningerne kan findes samlet og ikke spredt rundt omkring i blogindlæggene om kyndelmisse som hidtil.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs