« Fastelavnsmandag | Main | Dorthealilje »

February 23, 2009

Comments

mettelykke

Det er nogle dejlige rasle børn, du har der.
Håber de for en god oplevelse og bliver taget godt imod, hvor de kommer frem.

Marina

Kære Mette. De blev vel modtaget alle vegne og rost for udklædningen. Der var endog et par biler der stoppede helt af sig selv for at høre dem synge. Alle børnene har haft en super dejlig dag.

Julia

sikken en lækker flok! Hvor er de bare gode - og tænk at dine unger allerede er så loyale og kreative. De skyldes nok den fantastiske opdragelse. Så sejt!

Bente

"...der er bare visse gammeltantelige ting man ikke kan lade være med at sige når man bliver mor," skriver du.

Og ... ha ha ... det kender jeg ret godt ;-) . Nogle gange må jeg undre mig over de formaninger, der (helt overflødigt) kan fosse ud af munden. De kan jo godt selv, de unger ;-) .

I øvrigt ser de rigtigt godt ud, hele flokken!

Marina

Kære Julia. Jeg tror snarere at det er ungerne der opdrager mig...

Marina

Kære Bente. Det sker hele tiden og hver gang kunnejeg bide mig selv i tungen men nu er ungerne begyndt forstående at sige : "det er ok mor, sådan noget skal man sige når man er mor".

Astrid

Nej, hvor er de fine - I må vist have en god udklædningskasse! Og jeg tror ikke, at de tager skade af at få at vide en ekstra gang at de skal smile - det ville jeg også have sagt til mine! :)

Madame

Aij, hvor er de fine, Marina! Og dine formaninger om at smile, synge og sige tak lyder klogt i mine ører. Nu har ungerne en skøn tradition at give videre engang :o)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs