« Når en æbleskivebager, bager æbleskive kager | Main | Masser af gratis gavemærker lige til at printe »

December 16, 2009

Comments

Sister Bonde

Godt nok flot - heldige fugle hos jer. Her kommer ingen fugle i det nye flettede fuglehus, måske skal der sende invitationer ud til housewarming ;-)

Marina

Kære Sister Bonde: Jeg kan så godt lide når fuglemaden også er køn at se på mens de spiser af den. Detsværre er der jo meget fuglemad der ikke er så kønt når der først er hakket i den.

lars rubusch

HEJ

hvor meget pamin skal der anvendes til en krans?

pft. for et meget hurtigt svar :o))

mvh

Lars.,
Kolding

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs