« Masser af ideer til årets fastelavnsudklædning. | Main | Søvnløs »

January 28, 2010

Comments

Christina

Ej hvor skønne snefnug. Der kan man bare se - man kan sagtens klippe julepynt i januar:-)

Randi

De er kønne - det ser rigtig fint ud. Når de så samtidig forhindrer sammenstød mellem ruden og fuglene, så er det da helt perfekt!

Losarinas mor

Snefnug på ruden, det skal man ha i Januar :-)
(For nisserne de sover)

Annette

Nåårrhh, hvor er de fine!!
Jeg ved lige, hvor vores skal hænge... (når vi altså engang får dem klippet ;o))

Marina

Kære Christina. Det kan man, men lige snefnug tænker jeg nu passer meget fint under den hat som jeg kalder for "januarpynt".

Nemlig Randi. Det er næsten det bedste af det hele for det er ikke ret sjovt når de fortravlede fugle tager fejl.

Ja Miri, jeg synes også nisserne sover. Snefnug derimod er fine.

Kære Annette. Jeg håber vi får at se. Det bliver garanteret fint, det gør det altid når I laver noget.

Annette

Tak, Marina, hvor er du sød :o)
Hvis vi får klippet, skal I nok få at se.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Ny på instagram (marinas_mad):
Påskeideer
Opskrift på klassiske frikadeller
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs