« Man har en virkelighed til ens børn definerer en anden. | Main | Vinterglæder: bag lækre duftende fastelavnsboller »

February 08, 2010

Comments

Trine

Det er simpelthen pragtfuldt. Intet mindre!
Noget siger mig at dine unger kommer til at ændre verden... ja ja - på baggrund af nogle faselavnskostumer, i know. Men helt ærligt, sådan noget skinner altså igennem ;-)

Ingrid Sofie

Så herlige bilder! Bokmerker siden din, så kan jeg finne den igjen når jeg skal sy kostymer :)

Marina

Kære Trine. Tak for dine søde ord. Jeg tror nu mine børn på godt og ondt er omtrendt som andre børn. Min ældste er meget kreativ og lillebroren på sin egen vis også, men tilgengæld er de begge to meget følsomme og lette at slå af kurs.

Dejligt Ingrid Sofie. Jeg hopper lige på besøg på din side også.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs