« Tre fastelavns venner | Main | Vinterglæder: nyd forvandlingen »

February 07, 2010

Comments

Frøken Solhat

...skønt når det er nemt....især når man har mere end én tommeltot som mig :0) Hos os arbejder vi videre på Cirkeline....maler "bomber" og i dag har vi lavet en "kæmpe" tændstik....så vi er snart klar. Vi linker et billede til din fantastiske idebank når vi er helt klar!!!!!!

Solrun Koivuneva

Så fint og enhver lillepiges drøm. Jeg må nøjes med at lave kæmpe LEGOm-mænd og andre mere drengede ting :)

Marina

Kære frøken Solhat. Jeg laver næsten udelukkende ting der er nemme for så dovent er jeg skruet sammen. Jeg glæder mig så meget til at se cirkeline kostumet færdig, jeg er overbevist om at hun bliver helt fantastisk.

Kære Solrun. Ja de ville nok proteserer hvis du tvang dem til at gå i tylskørter....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs