« En time for lidt på mit ur | Main | Farv æg med løgskaller »

March 28, 2010

Comments

Nina

De er vel nok søde - jeg elsker Beatrice Potters tegninger. Din overskrift gav en hel association - jeg troede du havde tegnet minut-ure på dine påskeæg :O Synes nu Peter kanin er noget mere passende til højtiden. God søndag - mvh Nina

Marina

TAK Nina. Det havde jeg slet ikke set her i børn, rod og almindeligt kaos var jeg rigtigt stolt over at få noget op på bloggen overhovdet. Nu har jeg rettet fejlen, så mange tak. Jeg synes også Peter og hans venner passer noget bedre til påsketiden selvom det jo i dag er sommertid og der kunne minuturer måske nok være meget passende....

Ninni

Så søtt påskeegg! Potters tegninger er så kjempesøte, Petter Kanin passer supergodt på påskeegg :) Om du kan få tilgang til en laserprinter, vil ikke strekene flyte utover.

Marina

Kære Ninni. Ja det er rigtigt. Detsværre er gode farve laserprinter jo ret dyre og jeg er ellers meget glad for min lækre printer.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Mad til havens fugle. Masser af ideer.
Opskrift på klassisk hønsekødssuppe
Opskrift på sund og lækker lakseburger
Sundt og lækkert i en fart: pasta med laks og grønkål
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.
Masser af ideer til udklædning til fastelavn.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs