« Der løber fem børn på en græsplæne | Main | Kærester? »

April 16, 2010

Comments

Mette Marie

Tak!

Må snarest lave mig et glas havehændermirakel, så jeg kan få fine rene hænder.

Frøken Solhat

Det er da vist lige noget for mine pt. MALERHÆNDER......de trænger *SMILER*

God week-end Badutski :0)

mette b

TAK for at du deler! Jeg vil gå i køkkenet lige om lidt og blande mig en flaske, for mine hænder trænger efter min blomstereftermiddag :)

Anne Thompson

Tak for idéen! Så sent som i dag viste jeg mine havehænder til gemalen, for at vise hvor svært det er at have pæne hænder nu hvor det er have tid igen! Du har så ret i det at hverken ser lady-like eller hygiejnisk ud!

Bente

Tak for et dejligt godt råd! Det der mirakelmiddel har jeg vist også brug for. Eller ... jeg får det i hvert fald, når jeg kommer lidt mere i haven, end det er blevet til indtil videre ;-)

Lotte

Man kan også bruge kaffegrums i stedet for salt - det tørrer mindre ud, men har samme gode rensende effekt :-)

Marina

Kære alle. Jeg er simpelthen selv så glad for dette midel og da jeg så hvor nemt det var at eftergøre måtte jeg naturligvis dele med Jer. Lottes idé med kaffegrums skal naturligvis afprøves snarest.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrifter på min nye blog Marinas Mad

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
Opskrift på lækker brombærsyltetøj
Mange ideer til ting man kan lave med kastanjer.
Masser af Halloween ideer.
Opskrift på æblemos og fem lækre kager med æblemos
Kreativ med efterårs blade
Ideer til efterårsferien.
Trin for trin anvisninger på hjemmelavet skattekort og seje eventyrtegninger til udskrivning.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs
Klik på nissens dør for ideer til nissedrillerier
Masser af juleideer til adventskransen, gaveindpakningen og hjemmelavet julepynt.