« Godmorgen Hellig Tre Kongers dag | Main | Drøm »

January 06, 2011

Comments

Karen

Havde slet ikke fået set alt det du har lavet i anledning af Hellig 3 Kongers dag.
Dejligt der er flere der holder den slags årstidsfester i hævd.
Vi sluttede børnenes dag med at knuse kagehusene, så vi kan dele dem med fuglene i morgen.
Jeg selv så lidt "Jordens Søjler" for 4 aften i træk.

Karen

Marina

Kære Karen. Jammen du kan da ikke se al ting. Iøvrigt har jeg vel ikke lavet så meget i forhold til hellig tre konger. Jeg har lavet lys og en kage. Mere skal der ikke til og det er en god ting for på den måde bliver hverdagsfesterne netop overkommelige. Jeres hellig tre kongers tradition med at tænde lys og smadre kagehuse er jo også netop overkommelig og fin.

Badut er jo blevet sådan en blog der er centeret om årets gang og alle årets små og store fester. Det er rigtigt hyggelig og jeg lære noget nyt hele tiden. F.eks. lærte jeg noget om helligtrekonger på Island af Vala der kommenterede mit første indlæg om hellig tre konger.

Heidi

Jeg var så heldig at få bogen i julegave (jeg fik faktisk 2 eksemplarer) og du har ret i at det er en fantastisk bog fyldt med lækre opskrifter og gode historier.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet hyldeblomstsaft
Opskrift på lækker kartoffelsalat
OPSKRIFT PÅ lækker cheesecake brownie
Opskrift på hjemmelavet rabarberkompot med vailje
Ny på instagram (marinas_mad):
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs