« En lille bitte rede | Main | Dryp »

March 31, 2011

Comments

Helle

den kan jeg godt nok ikke slå .. en krokodille sejt .. men man ved aldrig hvad dagen i morgen bringer :)

Den glade bondepige

Sikke en fantasi.....den er go´....Godt du lige mindede mig om 1. april. Jeg har sat hovedet i blød ;)

Losarinas mor

Åh , hvor fantastisk !!!!
Her hvor jeg bor nu, er der ingen solsorte...
Måske kommer der et par i morgen !
Og hannen vil synge hver aften og hver morgen :-)

Julie - Fantasium

:-) He, he...
I morgen hopper jeg sikkert i med begge ben indtil flere gange så godtroende som jeg er - og snyder helt sikkert ikke nogen, for er ufattelig dårlig til at lyve.
Husk, billeddokumentation...

Frøken Solhat

*SMILER*.......jeg må i tænkeboks du skønne :0)

Karina Carlsen (lindelyst)

Jeg er sikker på at jeg flere gange i løbet af i morgen vil blive bedt om at komme og se et eller andet mærkeligt som en af vores 3 skønne unger har fundet på..:)

Marina

Kære Helle. Jep, de to små hoppede i aprilsnaren med begge morgenben mens den store var i fuld gang med sit eget aprilsdrilleri og ikke lod sig narre spor.

Kære Miri. Det var da en meget smuk aprilsnar, hvem skal du snyde med den?

Kære Julie. Billed blev ikke til denne 1 april, ihvertfald ikke af åkrokodillen. Jeg bliver også narret dagen lang når det er første april, men morgenavisens historie om Danmark der er blevet 30 m2 mindre som følge af jordskælvet i Japan, dén hoppede jeg ikke på.

Kære Frøken Solhat. Jeg glæder mig til at høre hvilken aprilsnar du fandt på i år...

Kære Karina. Ja 1 april er en børnefestdag og der er ustandseligt sære ting man skal se og edderkopper i ens hår. Det er godt det kun er den ene gang om året ikke?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på lækker lammegryde med ærter. Vi elsker den ret fordi den smager af forår.
Opskrift på lækker kalvefrikasse med forårsgrønt
Påskeideer
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Smuk forårsminestrone
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.
Opskrift på klassiske frikadeller

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs