« Halloween slik | Main | Halloween »

October 28, 2011

Comments

Mona

Håber I har haft en dejlig fest! Og håber altså at den bedårende lille mumie på det øverste billede overlevede strabadserne - den er simpelt hen bare for nuttet!! (Troede aldrig jeg skulle synes en mumie er nuttet, heh ;)

Marina

Kære Mona. Det er nok også en af mine yndlinge, selvom jeg faktisk er vild med hele flokken. Rasmus har fantastiske historier til hans figurer mens pigernes bare er så fine at jeg har lyst til at digte historier til dem. Det meste af flokken overlevede så nogenlunde mødet med græskarerne og vil blive udsat for et nyt angreb i morgen hvor børnene og jeg hygger os lidt i fred og ro med alle Halloween tingene inden jeg pakker det hele ned igen. Vi har haft en fantastisk sjov fest i dag, selvom ikke alle pigerne i Annas klasse kan forstå at hun vælger gys og gru fremfor en lyserød tøse fest. Iøvrigt bliver jeg altid så glad når jeg får en kommentar fra dig. TAK.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs