« Sodavandsetiketter til Halloween | Main | Halloween græskar »

October 25, 2011

Comments

KirstenK

Wauu...for et halloween indgangsparti...Dejligt med ideer der ikke koster en "jetjawer" at lave...

Marina

Kære Kirsten. Tak fordi du kommenter på et Halloween indlæg. Disse indlæg bliver næsten aldrig kommenteret men er noget af det mest læste på Badut så jeg skriver dem selvom jeg ved at nogle af mine læsere ikke kan lide at jeg bringer Halloween indlæg på en blog der har danske traditioner i fokus. Og et stykke af vejen forstår jeg dem godt, især hvis Halloween bliver endnu et forbrugs og præstations cirkus. Netop derfor synes jeg det er vigtigt at fortælle at det ikke nødvendigvis behøver at være en dyr fest.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs