« The Nightmare Before Christmas slikkepinde | Main | Fra mus til mumie »

October 26, 2011

Comments

Emma

Maden skal helst være små børn til Halloween, så de får lidt ekstra sjov. I år har jeg ikke børn hjemme, så den står på lækkert mad sammen med vennerne.

Marina

Kære Emma. Det var da en sjov ide. Vil det sige at du laver små børn til Halloween, f.eks. af brød eller? Jeg kan allerede mærke min kringlede hjerne vride sig men jeg kan endnu ikke helt se hvordan jeg (NEMT!) kan lave den slags Halloween mad.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs