« Laver du kastanjeedderkopper eller kastanjestjerner? | Main | Nu er det min tur »

October 10, 2011

Comments

Camilla

Fantastisk!!! Så simpelt og så igen så kreativt. Har i det kastanje træ hjemme i haven eller er i flittigt ude og samle ind?

Marina

Tak! Jeg fortæller Mathilde at vi skal tviste en klassiker -- ikke finde på noget helt nyt -- og så arbejder vi sammen på at finde den bedste løsning. Vi elsker det begge to og jeg synes faktisk at denne kæmpe kastanje edderkop blev rigtig sød. Andre gange hitter hun bare på helt nye ting ud af det blå, det elsker jeg også. Denne gang ville hun faktisk hellere have lavet en kastanjeedderkop med piperenserben og elastiksnor. Jeg ar faktisk set de edderkopper med piberenserben men det har hun ikke så det er ægte hit-på-som-hed.

Marina

Hov jeg glemte helt at svarer på spørgsmålet. Vi har faktisk to kastanjetræer, et stort og et lille. Desuden har genboen to kæmpetræer. Pigerne har lavet stort set alt af kastanjer i år og jeg har slet ikke tal på vor mange kastanjedyr de har skabt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Invitation til Sankt Hans fest - lige til at printe
Bordkort til Sankt Hans - lige til at printe
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på hjemmelavet hyldeblomstsaft
Opskrift på lækker kartoffelsalat
OPSKRIFT PÅ lækker cheesecake brownie
Opskrift på hjemmelavet rabarberkompot med vailje
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs