« Lav en nem dekoration af efterårsblade | Main | Halloween hoveddør »

October 24, 2011

Comments

Karina Carlsen (lindelyst)

Jeg har sagt det før men hold op hvor er du fuld af gode ideer..
Vi skal holde børnefødselsdag på fredag med temaet Halloween så holder lige lidt ekstra øje med ideerne..
Mange hilsener Karina

Marina

Kære Karina. Tak for tilliden. Jeg ved ikke hvor mange indlæg det bliver til for der er ikke så meget tid igen her i den kommene uge og jeg har slet ikke planlagt hvilke indlæg jeg vil lave.

Vi holder selv Halloween fest for Anna på søndag, men hvis det går som det plejer får jeg slet ikke lavet billeder og indlæg af de ting vi laver og det ærger mig lidt for nu kan jeg jo heller ikke selv huske det hele. Jeg synes det er så sjovt at lave en Halloween fest og overvejer hvert år om jeg skulle skrive en bog, men når så Halloween er over orker jeg ikke flere spøgelser...

Men selvom jeg elsker at lege med Halloween må også indrømme at det er lidt stressene. Her til aften var de f.eks. alle tre i gang med at udtænke helt vildt kostume ideer og der måtte jeg detsværre melde ud at jeg kun har tid til at bruge tid på Annas kostume (fordi hun er mindst og fordi det i år er hendes fest), de andre må selv bikse noget sammen.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs