« På hat med din fastelavnsbolle | Main | Raslemandag »

February 19, 2012

Comments

Tanya

Hvor er historien sød med Mathilde og tønden til sin lillebrør da hun selv var lille....! Og nuværende banneret er VIDUNDERLIGT!!! Jeg vil meget gerne bage boller nu, også....dette er din indflydelse. ;-)

Marina

Tak søde Tanya. Det er en af de historier vi nyder at genfortælle hver fastelavn. Banneret handler om fastelavnsrisene som vi elsker at lave hvert år. Fastelavn som vi fejre det i Danmark er en nordisk tradition i familie med Mardi gras men alligevel temligt anderledes. Der er også stor forskeld på hvordan det fejres i de forskellige nordiske lande.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrifter på min nye blog Marinas Mad

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
Opskrift på lækker brombærsyltetøj
Mange ideer til ting man kan lave med kastanjer.
Masser af Halloween ideer.
Opskrift på æblemos og fem lækre kager med æblemos
Kreativ med efterårs blade
Ideer til efterårsferien.
Trin for trin anvisninger på hjemmelavet skattekort og seje eventyrtegninger til udskrivning.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs
Klik på nissens dør for ideer til nissedrillerier
Masser af juleideer til adventskransen, gaveindpakningen og hjemmelavet julepynt.