« Pandekagedagen | Main | Forårets glade gule smil »

February 22, 2012

Comments

mette b

De er så fine og bebuder forår uanset om de står i grå og våd jord eller fin hvid sne.
Klem og hav en god dag.

Losarinas mor

Hvor er det et fint lille digt.
Jeg holder også meget af de små gækker- havde haven ful af dem, faktisk flere forskellige slags :-)

Marina

Kære Mette. Ja vintergækker er altid fine. Som billed på våren er det selvfølgelig stærkest når de aser sig op gennem sneen men det nåede jeg ikke at få blogget om i år. Sjovt nok egentlig for på Fejø var det et af mine faste forårsindlæg at skrive om de første vintergækker, netop fordi det er det stærkeste forårssignal jeg kender. Jeg må se at huske det til næste år...

Kære Miri. Ja det er et dejligt lille digt og sådan en fin måde at beskrive vintergækken. Vintergækker skal man have som du havde det; i store hvide tæpper og jeg vil arbejde målrettet på også at få det her i min nye have.

Silla

Smukt,smukt så smukt,både billeder og digten:)

knus og kram herfra

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Mad til havens fugle. Masser af ideer.
Opskrift på klassisk hønsekødssuppe
Opskrift på sund og lækker lakseburger
Sundt og lækkert i en fart: pasta med laks og grønkål
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.
Masser af ideer til udklædning til fastelavn.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs