« Lørdag | Main | Med limpistol og saks »

February 26, 2012

Comments

Losarinas mor

Der noget rigtigt og livsbekræftende i at sørge for at stakke brænde.
Og bare duften :-)
Jeg holder meget af din header- synes den er fuld af poesi:-)

Tanya

Du skriver så at jeg tror jeg kan faktist lugter duften af brænde og høre fuglene hos jer. Også jeg finder poesi her. :-)

Frøken Solhat

......super - og så giver det varmen mere end én gang ;0)

Knus Dorthe

Marina

Kære Miri. Vi elsker brænde. Mange af de andre steder vi har boet har min mand selv skovet, savet og kløvet for det holder han meget af. Her er det noget nemmere fordi det bare skal køres under tag og stakkes. Alle børnene hjælper til men det er selvfølgelig os voksne der tager det meste af slæbet. Det mest effektive er når min mand er hjemme og kan kører brænde til som jeg så stakker.

Kære Tanya. Du er så sød. Forår og brænde er ren hverdagspoesi.

Kære Dorthe. Ja det plejer man at sige. Vi slæber altid rundt på brænde, stakker og stabler for senere at slæbe det ind i stuerne. Vi elsker nemlig den knitrende ild.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Mad til havens fugle. Masser af ideer.
Opskrift på klassisk hønsekødssuppe
Opskrift på sund og lækker lakseburger
Sundt og lækkert i en fart: pasta med laks og grønkål
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.
Masser af ideer til udklædning til fastelavn.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs