« Mor Marts | Main | Mærkedage i marts »

March 01, 2012

Comments

Margith

Hvor smukt, jeg blev helt glad og rørt :-)

Margith

Flot :-) det var forrige indlæg det skulle have stået ved.

Christina

:)

mette b

Ja, det var en dejlig forårsdag. Jeg sad i solen op af den varme mur med bog og kaffe :)

karen Marie

ja det er så helt og aldeles fantastisk, at solen og den lune vind kan få en til at føle sig både letter og smukkere - mere af det tak!

Knus og solskin til dig - KH karen Marie

Marina

Kære Margith. TAK. Det er sjovt med de månedsportrætter for jeg ved ikke på forhånd hvordan jeg vil tænke på den enkelte måned. For mig blev lige portrættet af mor Marts rigtigt godt. Det er lige præcis sådan jeg personligt opfatter marts måned.

:) :) Smukke

Kære Mette. SÅ er det da forår. Ummmm!

Kære Karen Marie. Det tror jeg godt du kunne få flertal for! Og ja det er rigtigt, man bliver ligesom lettere når forårsvinden stryger en med håret! KRAM.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Mad til havens fugle. Masser af ideer.
Opskrift på klassisk hønsekødssuppe
Opskrift på sund og lækker lakseburger
Sundt og lækkert i en fart: pasta med laks og grønkål
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.
Masser af ideer til udklædning til fastelavn.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs