« Penalhusby | Main | To do: Køkkenhave »

April 24, 2012

Comments

Bodil

Hos os er det kaniner, der byder sig selv indenfor i haven. Og de er altså ikke særligt velkomne, for de spiser mine blomster og grøntsager :(( Men hyggeligt ser det ud med Hr. And!
Kram

Tine

Hvis du sørger for, der er god mad, så skal han med mage samt senere med ællinger nok komme igen. :-)

Marina

Kære Bodil. Ja det er jo altid afvejningen. Det er ligesom med rådyr som også er helt vildt nuttede men spiser blomster og grønsager. Dem vil man også helst holde lidt på afstand. Det er iøvrigt sjovt at I har kaniner, for i Danmark er det næsten kun på Endelave at der findes vilde Kaniner, men det er åbenbart anderledes i det sydlige Sverige.

Kære Tine. Vi har jo å i baghaven så vi har faktisk ofte ænder på græsplænen, især her i foråret. Jeg har bare ikke lige vist et billed før men jeg synes bare at det var så sjovt at han kom op af havegangen. I morges stod han og fruen og tog bad lige udenfor køkken vinduet i en vandpyt. Hav en skøn dag.

Mia Folkmann

Jeg har tit ænder på besøg, og jeg synes, at det er så super hyggeligt. Sidste år havde andemor lagt sine æg oppe i et hult træ, og en dag hørte vi hende kalde meget intenst. Én efter én hoppede 8-9 små dunbolde ned i hækken og derfra ned på jorden til andemor, der førte dem den lange vej over marken og ned til en sø et stykke væk.

En sø i haven står højt på min ønskeseddel!!! :-)

Teresa

Hyggeligt med sådan et lille besøg. Da min svigerfar levede havde han en solsorteven. Den gik med ham i haven, men pikkede også på vinduet, hvis de andre sad og spiste og den ikke havde fået fyldt foderbrættet

Marina

Kære Mia. Å hvor det lyder hyggeligt. Det må have været en rigtig fin oplevelse at se de små dunbolde hoppe hjemmefra.

Kære Teresa. Hvor sjovt. Jeg har engang læst en lignene historie, men almindeligt er det jo ellers detsværre ikke. Å hvor jeg ellers godt gad have sådan en helt særlig fugleven.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på lækker lammegryde med ærter. Vi elsker den ret fordi den smager af forår.
Opskrift på lækker kalvefrikasse med forårsgrønt
Påskeideer
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Smuk forårsminestrone
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.
Opskrift på klassiske frikadeller

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs