« Lone Landmand | Main | Nu grønnes det »

April 27, 2012

Comments

Maj

Sikke dog et dejligt sted!
Endnu en blog på min blogliste :-).
Tak!

Margith

Smukt foto af smukke hjerteblade :-) Du har ret Annes ord er forrygende gang på gang.
God weekend.

Marina

Kære Maj. Ja Anne Undreland er den smukkest skrivende danske blogger jeg kender. Hun er også den eneste hvor jeg lægger min egen blogger hjerne i depot. F.eks. er jeg nok kun på blogtoppen fordi Anne anbefalede det og det er også kun Anne der virkelig kan få mig i tvivl om min reklamepolitik fordi hun faktisk evner at reklamerer på sådan en ærlig og nærværende måde.

Kære Margith. Ja det er forunderligt hvor meget hun kan favne mens hun på overfladen skriver om ingenting. Jeg får aldrig nok.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs