« Lille April | Main | Et år i en kop: April »

April 02, 2012

Comments

Lisbet / *LLL & Co.*

Tror næsten dette er den aller sødeste klassiker af dem alle!
Kan huske jeg bandt disse fuglereder af birkegrene allerede som barn...! I dag pynter jeg ikke op til påske, men... lige nu overvejer jeg at genindføre påskereden på ny!
Tak for inspirationen! :-)
*SMIL* fra Lisbet

Design À la Camara

Det er en dejlig klassiker - og naturen har jo alle materialerne som ligger lige for næsen af en.

Marina

Kære Lisbeth. Ja det er den dejligste og nemmeste påskeide som jeg også kan huske fra min barndom. Jeg elsker klassikerne, der er jo en grund til at generation efter generation har fornøjet sig med netop de ideer så alt behøver ikke at være helt nytænkt. Jeg har faktisk ikke pyntet så voldsomt til påske men lidt påskepynt har jeg da fremme for jeg elsker at byde foråret velkommen. Rederne her har jeg faktisk flere steder i haven, fordi de er så nemme og fine. Påskekram.

Kære Design a la Camara. Nemlig. Det er meget bedre og kønnere når vi kan bruge naturens egne materialer både til jul og til påske. Påskekram til dig.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Mad til havens fugle. Masser af ideer.
Opskrift på klassisk hønsekødssuppe
Opskrift på sund og lækker lakseburger
Sundt og lækkert i en fart: pasta med laks og grønkål
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.
Masser af ideer til udklædning til fastelavn.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs