« Flyvende flagermus -- et Halloween legetøj lige til at printe | Main | Klædt i edderkoppespind -- et Halloween kostume »

October 30, 2012

Comments

KirstenK

Hvor hun dog er en knag til at finde på hende Mathilde...fed ide der vist også kan bruges til mindre børn med lidt hjælp fra en voksen! God aften til dig!

Marina

Kære Kirsten. Tak fordi du kommenterede på Mathildes ide. Vi tænkte at den nok var lidt for svær for den mindste aldersgruppe og det var derfor jeg ikke skrev dagpleje eller vuggestue i indlægget. Du er imidlertid meget bedre til at vurderer hvad de mindste kan lave så nu er jeg rigtig glad fordi ideen på den måde kan bruges af børn i et stort aldersspænd. TAK.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på lækker lammegryde med ærter. Vi elsker den ret fordi den smager af forår.
Opskrift på lækker kalvefrikasse med forårsgrønt
Påskeideer
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Smuk forårsminestrone
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.
Opskrift på klassiske frikadeller

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs