« På vej til New York -- eller næ... | Main | Flyvende flagermus -- et Halloween legetøj lige til at printe »

October 29, 2012

Comments

Helena

Jeg tænkte og tænkte over hvad du mon mente med den overskrift - inden jeg klikkede mig ind på bloggen.. For først der gik det op for mig, at det var SKyggedukker du snakkede om :-) Jeg troede bare, du var dårlig til at stave (sorry), men du manglede et K i sKygge :-)

Marina

Hej Helena. Næ det gav da ingen mening. Tak fordi du skrev og gjorde mig opmærksom på det. Over 1000 mennesker har set det indlæg men ingen andre har sagt noget og selv har jeg stirret mig så blind at jeg ikke kunne se det. TAK.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs