« Glimt fra New York | Main | Gratis 2013 kalender lige til at printe »

November 10, 2012

Comments

Mona

Det ser rigtigt dejligt ud, dit efterårsbord - efterårets farver er bare så skønne!!
Også skønt lige at se nogle fotos fra NY - jeg har kun været på ferie der, men synes det er en pragtfuld by. Har mange sjove minder derfra, som jeg lige faldt helt hen over efter at have læst din post. Tak for det :)

Lisbet *LLL&Co.*

Fantastisk dekorativt med smukke farver! Utroligt så lidt der egentlig skal til...! Men du forstår altså også at finde på og sammensætte så det bli'r labert!
*SMIL*fra Lisbet

Marina

Kære Mona.

Jeg elsker det danske efterårs farve. De er slet ikke røde som man ofte siger men derimod gyldentgule og grå med enkelte stejf af rødt og det er det jeg har prøvet at fange her.

New York er dejlig. Mere rå og vild end mange storbyer, men jeg synes også det er en storby med langt større tolerangse over for forskelligheder og det elsker jeg.

Marina

Kære Lisbeth. Der skal ganske rigtigt ikke ret meget til og det er faktisk hele pointen. For mig er det her et rigtigt november farvet bord.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs