« Derfor bære blus vi med glæde | Main | Syltetøjsglas med sjove låg »

December 14, 2012

Comments

Marianne

Tak for gode tips :) - rigtig dejlig fredag .

Gitte Barlev

Sikke mange fine, man kan vælge imellem....tak for inspiration:-)

Marina

Kære Marianne. Jeg er simpelthen så vild med alle de gratis til og fra kort man kan finde og få lov til at printe ganske gratis. Det tager lidt tid at hitte dem jeg bedst kan lide men det er jo lidt som en skattejagt så det er også hyggeligt.

Kære Gitte. Ja er det ikke vildt så mange fine til og fra kort der efterhånden er på listen. Oprindeligt ville jeg bare have 24 slags men listen bliver bare ved med at vokse.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs