« Sy en iPhone Sleeve | Main | Luciapige -- en fin påklædningsdukke som gave på Luciadag »

December 12, 2012

Comments

Trine/Stjernepels

Haha, åh, jeres nisse er skøn ;-) Synes det er SÅ fedt du gør så meget ud af det! Og TAK for inspiration, det gjorde vores nissebesøg fra børnehaven noget nemmere - jeg har tilladt at linke til dig fra min blog ;-)
Kh. Trine

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Ny på instagram (marinas_mad):
Påskeideer
Opskrift på klassiske frikadeller
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs