« Glimt fra hverdagen | Main | Have frisør »

August 26, 2013

Comments

Ellen

Tak for fint link- den skal vi klart prøve- jeg synes det er svært at vide hvilke app's der er gode- jeg gider ikke købe os fattige i app's så indtil videre kører vi med de gratis- men hold op der er meget skrammel imellem med masser af reklamer....

Bodil

Tak for tippet - den må vi prøve! :-)

Karen Marie

Hvor ser hun bare sej og sød ud din dejlige Anna og fedt at matematik også kan være spændene på den måde :0)

kram og dejlig dag til dig - Karen Marie

Marina

Kære Ellen. Du har helt ret, der er langt mellem de rigtigt gode undervisningsapps. Til gengæld har jeg faktisk ikke spor imod at betale når en app er gennemarbejdet og brugbar. Herregud, til de store brugte jeg jo gerne en lille formue på bøger og computerspil der skulle gøre det sjovt at lære, så selvfølgelig kan jeg også bruge penge på apps til min yngste.

Kære Bodil. Det skulle I gøre. Det er virkeligt en genial app i al dens enkelhed. Anna, der før havde lidt svært ved nogle af plusstykkerne stryger nu lige igennem og bruger faktisk sine nye evner mange gange i løbet af dagen. Oppe i skolen siger de at børn i anden klasse ikke er klar til at forstå talene som koncept endnu, men derimod stadigt skal tælle sig frem. Det gør Anna slet ikke længere og jeg synes det er tydeligt at hun er blevet meget gladere for matematik.

Kære Karen Marie. Det er nemlig perfekt når man kan lege matematikken ind og egentligt utroligt så lidt der skal til for i denne app er det jo helt traditionelle regnestykker der trænes, det er bare pakket ind i en flyvende abe....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Ny på instagram (marinas_mad):
Påskeideer
Opskrift på klassiske frikadeller
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs