« Hæklet snemand | Main | I stilhedens favn »

November 15, 2013

Comments

Frøken Solhat

Sødeste Marina - et helt fantastisk tip - lige som jeg er i gang med dialogisklæsning om en ugle i børnehaven. Børnene er i gang med at tegne og male ugler - så på mandag bliver de fine kunstværker her hængt op til yderligere inspiration i den kunstneriske proces. TAK :0)

Knus Dorthe

Marina

Kæreste Dorthe.

Hvor skønt. Det er da de helt perfekte billeder at bruge til det netop, fordi det er så mange forskellige kunstnere der har illustreret kalenderen. Det er jo ikke mig, der på nogen måde kan tage nogen form for ære for den smukke kalender, men jeg ved at det er et af de håndsorterede links folk er rigtigt glade for og derfor har jeg linket til årets kalender de sidste tre år.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrifter på min nye blog Marinas Mad

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
Opskrift på lækker brombærsyltetøj
Mange ideer til ting man kan lave med kastanjer.
Masser af Halloween ideer.
Opskrift på æblemos og fem lækre kager med æblemos
Kreativ med efterårs blade
Ideer til efterårsferien.
Trin for trin anvisninger på hjemmelavet skattekort og seje eventyrtegninger til udskrivning.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs
Klik på nissens dør for ideer til nissedrillerier
Masser af juleideer til adventskransen, gaveindpakningen og hjemmelavet julepynt.