« Sød ide til børnenes julekalender -- lige til at printe | Main | Pause »

November 20, 2013

Comments

gina

So lovely to see your creations in Denmark! I've recently spent my first weekend in Copenhagen and was just inspired. The city felt so alive with creativity. Wishing you a wonderful November and planning

Marina

Dear Gina.

Thank you for your sweet greeting and thanks for your nice words about my advent wreaths. Shortly, it's time to make new Advent wreaths and I am already looking forward to trying new ideas. How nice to hear that you enjoyed your visit to Copenhagen.

monsterscircus

Hej Marina,
Der er jo altid spækket med fantastisk inspiration og dejlige projekter her på din hjertevarme og kreative blog. Tusind tak for linket og håber du får en dejlig & begivenhedsrig lille pause... og STORT TILLYKKE med Anna. En smuk uge til jer!

Marina

Kære Monstercircus.

Tak for de søde ord.

Det er sådan en flot adventskrans som jeg er meget stolt over at have med i samlingen. Jeg kikker jo særligt efter løsninger der er helt anderledes end mine egne adventskranse og det må man sige at din i høj grad er. Det er også en meget smuk adventskrans du har lavet i år. Du er så kreativ og utrolig dygtig.

Vi havde en travl men dejlig uge med en rigtig god fødselsdag.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Mad til havens fugle. Masser af ideer.
Opskrift på klassisk hønsekødssuppe
Opskrift på sund og lækker lakseburger
Sundt og lækkert i en fart: pasta med laks og grønkål
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.
Masser af ideer til udklædning til fastelavn.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs