« Den første frostmorgen ved Storåen | Main | Rævebogmærke -- Lige til at printe »

November 11, 2013

Comments

Camilla

Hold da op hvor er det fantastisk.... Gid det havde været tilgængelig for et år siden! Må helt klart have det in mente til kommende babyer i familien

Marina

Det er nemlig bare det fineste aktivitetstæppe det der og jeg blev solg på et øjeblik da jeg så det. I det hele taget er hun fantastisk dygtig Annelise der står bag bloggen. Hun er helt klart værd at holde øje med.

Anita

Hvor er det flot! Har aldrig set et aktivitetstæppe så gennemført og kreativt, det må være et kæmpe arbejde.

Maria Lisette

Ej hvor er det skønt! Ville gerne have tid til at sy noget så skønt og glæde nogen med! ;-)

Marina

Det er virkeligt et kæmpearbejde, men så utroligt flot og gennemført. Nogen gange længes jeg også efter at lave noget der er så gennemarbejdet. Jeg laver jo typisk kun små hurtige og nemme projekter.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Ny på instagram (marinas_mad):
Påskeideer
Opskrift på klassiske frikadeller
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs