« Sådan en søndag -- et hverdagsglimt | Main | Hverdagsrutiner -- sådan gør vi i huset ved åen »

January 19, 2014

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a0105357b8c7f970b01a3fc73d6e4970b

Listed below are links to weblogs that reference For sådan nogle børn har jeg. YES!:

Comments

gite nielsen

sikke nogle søde børn :)

Katja @ Shift Ctrl Art

Hvor fedt. Dejligt med sådan en dejlig overraskelse at komme hjem til!

Marie-Louise

Nåh, hvor sødt. Det er lige til at få tårer i øjnene over😊

Maria

Århhh, hvor fantastisk dejligt :-) Det kan du klappe dig selv på skulderen over, det har du gjort godt.

KH Maria

Maj

Fantastisk ♥ !

Marina

Tak allesammen.

Jeg blev simpelthen også bare så glad. Væk var ærgelser over kulde og omvej pga af oversvømmelse.

Det allerskønneste var faktisk at det var Rasmus der havde været primus motor i anstrengelserne. Jeg må indrømme at Mathilde ofte har overrasket mig på den måde, men det er ikke så tit at det er Rasmus der tænker at jeg trænger til en god overraskelse så det var ekstra skønt.

Nu er manden hjemme og det er skønt også selvom han sover. Jeg savner ham virkeligt når jeg næsten ikke ser ham sådan en uge.

Silla

Sødeste Marina.... Hvis ikke dig,hvem skulle så have sådan nogle dejlige børn?
De kan ikke være andet ;)

Knus og kram herfra

Marina

Søde Silla.

Det er nu ikke fordi det altid er sådan. Tit kan der også være bøvl og ballade med at få dem til det ene og det andet, men grundlæggene er de faktisk søde og hjælpsomme børn. Jeg tror nu ikke at det er min fortjeneste, det er vel bare sådan børn er hvis de får rammerne.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs