« I aften fejres Hellig tre kongers aften | Main | Skógarfoss, Seljalandsfoss og Gljufrabui »

January 06, 2014

Comments

Anna Svenning

:-) Sådan var vores 2. januar morgen, da vores hverdag startede igen. Det gik meget bedre i dag:-)

Kh
Anna

stine

Jeg ææælsker hverdagen, strukturen, de nogenlunde faste rammer :-)

Miri

Flot begyndelse !
I er for seje og ret så tjekkede :)

Dorte

Dejligt med en god start - altid lidt tungt ovenpå en ferie, ikke mindst i regnvejr. Her startede det med mand og ældste datter syge, så ikke den mest optimale start, men alle friske igen igen

Bodil

Dejligt at høre, at det ikke kun er hos os at hverdagsmorgenerne nogle gange er op ad bakke :-) Må nu stadig indrømme, at jeg godt ville bytte hverdagen ud med en laaang stor ferie - i hvert fald lige nu i vintersjasket. Et forsinket godt nytår og god januar herfra!

Maria Lisette

Åh ja, hverdagen er slet ikke at kimse af... Så bliver børnene normale i hovedet igen, tingene falder ind i de faste rutiner... Så trives jeg! ;-)
KH maria

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Ny på instagram (marinas_mad):
Påskeideer
Opskrift på klassiske frikadeller
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs