« Bevar farverne på efterårets blade med bivoks | Main | Halloween link love »

October 24, 2014

Comments

Dorte

Hej Marina
Sjovt at læse hele historien omkring halloween. Jeg synes det er en meget sjov tradition og jeg plukker lidt i de ting man kan lave. Var selv i kirke til allehelgenens aften efter min fars død, hvor han blev mindet ved navneoplæsning. Det føltes meget godt.

God weekend til dig
Dorte

Vibeke

Vil bare lige skrive, at det med at gå rundt til huse og tigge slik, i høj grad er kommet til Danmark! Her plejer vi at bruge en regel om, at man må banke på, hvis der er stillet græskar op, er stillet lys ud, eller når der er er pyntet med edderkopper og skeletter.... Byen er helt levende heromkring den aften, det er så (u)hyggeligt!

Marina

Kære Dorte

Hvor er jeg glad for at du kunne bruge baggrundshistorien for Halloween. Jeg bruger hvert år lang tid på at skrive til folk og forsvare hvorfor jeg skriver om Halloween på en blog hvor danske traditioner er i højsædet. Netop derfor fik jeg i år lyst til at skrive en lidt længere tekst både om de oldgamle rødder, men også om hvorfor jeg synes Halloween er en intressant tilføjelse til de højtider vi fejre. Jeg ville jo helst at det blev den sjove og kreative Halloween vi importerer og ikke bare den Halloween hvor man køber sig til det hele.

Allehelgens aften hvor man i kirken mindes de der er døde er en meget, meget fin tradition og jeg kan godt forstå at det betød meget for dig at være der det år hvor din fars navn blev læst op.

Jeg synes ikke at de to traditioner udelukker hinanden.

Marina

Kære Vibeke

Mange tak fordi du skriver og fortæller.

Når jeg skriver at "Gys eller guf" ikke er kommet til Danmark som tradition er det især fordi rigtigt mange af de negative henvendelser jeg får fra folk omkring Halloween handler om at de IKKE vil se udklædte børn der tigger slik ved deres dør. Det synes jeg faktisk er fair nok for Halloween er jo en ny tradition i Danmark og man har på ingen måde ret til at tigge slik sådan som man har det til fastelavn.

Når man i et område vælger at lave sin egen tradition er det jo en helt anden sag for så kan man jo netop vælge ikke at Halloween pynte. Med tiden tænker jeg nok at flere og flere områder med mange børn vil vælge som hos jer og til sidst har vi måske en tradition hvor det er blevet kotyme. Helt så meget slik som de får i USA håber jeg dog aldrig at vi får i Danmark for det vr virkeligt vildt at se de propfulde spande. På den anden side så jeg simpelthen ikke et eneste hysterisk eller udad reagerende barn i New York hvilket jeg synes var ret imponerende med alt det slik....

Det må være virkeligt (u)hyggeligt at være barn og voksen der hvor I bor...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs