« Gratis ark med tal til årets pakkekalender | Main | Endnu en gratis pakkekalender -- lige til at printe »

November 20, 2014

Comments

Ellen

Håber det bliver et smukt hus I får udsigt til istedet for den grønne park :-)

Evi

jamen det er da også en stor forandring for dig og jer at udsigten forandres så radikalt uden at I har indflydelse på det. Jeg kan godt forstå din interesse i at følge med i byggeriet og håber du vil blive glad for den nye udsigt, når det engang er færdigt.

Marina

Kære Ellen

Jeg tror alle ville foretrække at kikke på en park fremfor et andet hus, men det er jo helt fair at der skal bygges på de byggegrunde og vi har heldigvis et bredt bælte af grønt ind imod deres grund. Dels har vi vores egne meget tykke randbeplantning og dels går der to private stier ned til åen fra huse længere oppe.

Om huset bliver smukt er jo svært at sige lige nu. Det bliver i hvertfald kolosalt stort. De har købt to store byggegrunde og bygger tilsyneladende på HELE den mulige byggeflade fra skel til skel (der må ikke bygges helt ned til åen så det gør de ikke). Desuden må de bygge op til 8 m højde så det bliver et stort enfamilies hus. Tænker nok ikke at de bygge noget skrammel, det ville være lidt dumt med den pris de har givet for byggegrunden, men om vi så synes det er pænt er jo en anden snak som vi faktisk ikke har nogen indflydelse på.

Jeg håber på at de har børn i den helt rigtige alder i forhold til vores børn. Tænker jo ikke at man bygger så stort et hus til to mennesker, så jeg krydser fingre.

Marina

Kære Evi

Sådan er den nemlig lige præcis. Som så mange andre mennesker oplever det så forandres vores nærområde uden at vi kan gøre noget ved det og det er for alle lidt en mærkelig følelse tror jeg. Jeg har det på samme måde når der i øjeblikket fældes så mange af de træer jeg holder af fordi folk er gået fuldstændigt byggeamok i mit nærområde.

Samtidigt er jeg fuldstændigt med på at vi er heldige og forkælede med vores udsigt og beliggenhed og jeg vil ikke lyde som om jeg brokker mig, for det kan jeg på ingen måde tillade mig.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Mad til havens fugle. Masser af ideer.
Opskrift på klassisk hønsekødssuppe
Opskrift på sund og lækker lakseburger
Sundt og lækkert i en fart: pasta med laks og grønkål
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.
Masser af ideer til udklædning til fastelavn.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs