« Julehilsen fra huset ved åen | Main | 2014 på Badut »

December 27, 2014

Comments

Dorte

Kære Marina
Håber I har haft nogle dejlige juledage trods savnet af dine forældre. Vi har savnet vores Mads, men haft nogle gode dage sammen, hvor vi selvfølgelig har haft ham med i det hele gennem tanker, minder og snakke. Er lige kommet retur fra Holstebro efter sidste julearrangement i denne omgang. Nyd ferien. Kh Dorte

Karin Laursen

Så fin en decembercollage.
Denne jul var på en måde også den første for os uden min mor og svigermor. Sidste år stak vi af til Sverige, så denne jule hjemme føltes som den første. Jeg kan til fulde forstå din beslutning om computerfri tid her i juleferien. Nyd din ferie. Jeg glæder mig til at høre fra dig igen.

Eva

Du tager så dejlige billeder, - specielt det med vaskedag ved nissedøren er så charmerende.
Det er dig vel undt med nogen billed- og computerfrie dage.

Hyldemors Have

Lyder som nogle gode overvejelser om julen og nærværet!
Nyder dine julebilleder og dine gode ideer. Det er så inspirerende. Du virker så ubesværet i din fremstilling af jeres hverdag - eller også er blogmediet bare taknemmeligt. Det har vi jo talt om før... :-)

Kh Maria

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Mad til havens fugle. Masser af ideer.
Opskrift på klassisk hønsekødssuppe
Opskrift på sund og lækker lakseburger
Sundt og lækkert i en fart: pasta med laks og grønkål
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
OPSKRIFT PÅ Den vildeste brownie.
Masser af ideer til udklædning til fastelavn.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs