« Gavemærker med smukke filtede stjerner | Main | Sjov gaveindpakning »

December 20, 2014

Comments

Lisbet/Livsglimt

Sikke en overflod. jeg synes også at især akvarellerne er vildt smukke!
Kh Lisbet

Marina

Jammen det er jo det: En gavmild overflod! Jeg elsker også de til og fra kort der er lavet af kunstnere hvilket ofte er tilfældet med dem der er akvareller. De fleste af de lidt mere kedelige til og fra kort sorterer jeg fra så listen er langt fra et komplet udvalg af alle de til og fra kort man kan udskrive gratis. Jeg prøver at have en vis variation så der er noget til alle slags pakker, men jeg medtager kun kort jeg selv holder af.

Rigtig god jul til dig og dine. Nu vil jeg ikke sidde ved computeren længere for man bliver lidt ør af at tjekke links....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs