« Lucia optog i miniformat | Main | Kreative adventskranse »

December 14, 2014

Comments

Christinna C

Næh, den var fin. Det tror jeg skal prøves, når vi har børneweekend næste uge.

Bit Eriksen

Den er sød - den må jeg huske. Tror min 1. klasse vil synes den er rigtig sjov!
Mange 3.søndag i adventshilsner fra Bit/www.vidunderligeårstider.dk

Inge Burgaard

Den er da top-sød........ Og totalt enkel.......

Camilla

Fin ide med de batteridrevet lys

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs