« Små sjove oplevelser i Rom | Main | Her i huset »

March 28, 2015

Comments

Karin Laursen

Kæreste Marina, de er bare så fine, dine collager. Jeg fornemmer dig og dit levede liv og er glad for at du har besluttet dig for at lave forårets månedscollager, trods hullerne. :-)

Sandra

Kære Marina. Sikke en skøn ide - og nogle utrolig fine billeder også de år hvor dine forældre døde. Jeg har selv set lidt tilbage på min marts i sidste år hvor jeg gik ned med stress. Jeg har i en hel måned ikke linket tilbage til sidste års marts og stress indlæg. Jeg kan simpelthen ikke -
Rigtig god påske, kh Sandra

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs