« Forårs pause | Main | Et hverdagglimt med rap »

April 30, 2015

Comments

Miri

Smukke billeder du deler med os - tak for dem :) Og jeg har også prøvet at dele mine forældres hjem...Det er en hård proces og i starten var jeg slet ikke glad for de ting, der blev mine..Men nu, sætter jeg stor pris på at have disse ting, som binder nogle minder til sig.

Anna Svenning

Jeg siger også tak - for billeder og tanker. Jeg kan godt forstå, at det føles underligt, men jeg tror, at dine forældre er glade for, at tingene lever videre hos jer. På den måde er de jo også tættere på.

Kh
Anna

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs