« Forårs pause | Main | Et hverdagglimt med rap »

April 30, 2015

Comments

Miri

Smukke billeder du deler med os - tak for dem :) Og jeg har også prøvet at dele mine forældres hjem...Det er en hård proces og i starten var jeg slet ikke glad for de ting, der blev mine..Men nu, sætter jeg stor pris på at have disse ting, som binder nogle minder til sig.

Anna Svenning

Jeg siger også tak - for billeder og tanker. Jeg kan godt forstå, at det føles underligt, men jeg tror, at dine forældre er glade for, at tingene lever videre hos jer. På den måde er de jo også tættere på.

Kh
Anna

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrifter på min nye blog Marinas Mad

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com
Opskrift på lækker brombærsyltetøj
Mange ideer til ting man kan lave med kastanjer.
Masser af Halloween ideer.
Opskrift på æblemos og fem lækre kager med æblemos
Kreativ med efterårs blade
Ideer til efterårsferien.
Trin for trin anvisninger på hjemmelavet skattekort og seje eventyrtegninger til udskrivning.

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs
Klik på nissens dør for ideer til nissedrillerier
Masser af juleideer til adventskransen, gaveindpakningen og hjemmelavet julepynt.