« Men den skønneste krans... | Main | Farvel til Juli »

June 30, 2015

Comments

Anna Svenning

Kære Marina

Tak for skønne billeder og dejligt med en update. Tillykke med alle de skønne begivenheder. Og jeg krydser fingre for, at det med øjnene går i orden inden længe.

Kh
Anna

Conny

Tak for smukke billeder fra en kølig, men alligevel smuk juni - pigen og katten i hængekøjen er ikke til at stå for. Held og lykke med synet :)

barewunderbar

Smukke billeder fra en ellers ikke så sommerskøn juni.
Dejligt for jer at kunne blive. Har selv prøvet at bo med fornemmelsen af, at man ikke vidste om det ville vare ved, og som du siger, så føler man sig ikke helt hjemme på samme måde, som når man ved man kan blive der så længe man har lyst :)
Synet... Jeg håber de finder en løsning, så du kan tage endnu flere fine billeder :)

KH Rakel

Karin Laursen

Kæreste Marina. Så dejlige billeder. Jeg får heller ikke blogget meget for tiden. Sådan går det når kræfterne lægges et andet sted. Jeg håber af hele mit hjerte at øjenlægen kan hjælpe dig. Jeg vil tænke på dig.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Årstidsblog

  • HVERDAGSMAGI: OPSKRIFTER, KREATIVE IDEER OG SMÅ TANKEFRØ.
Opskrift på hjemmelavet kærnemælkskoldskål
Opskrift på skønne, sprøde kammerjunkere
Opskrift på lækker kartoffelsalat
Opskrift på sund og lækker fiskeburger
Sundt og lækkert i en fart: laks i ovn
OPSKRIFT PÅ hjemmelavede pomfrits og chicken nuggets med lækker dressing. Sund fast food til januar.

Søg på Badut


  • WWW
    example.typepad.com

stats

LinkWithin Related Stories Widget for Blogs